Execució de murs amb la tècnica de pedra seca; pedra seca amb morter ocult, pedra massissa o pedra aplacada. Incloent careners, crestalls i tot tipus de formes.